Bilgilendirme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Moment Yapı Sanayi Ticaret A.Ş iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye (Çağrı Merkezi, Elektronik Posta, SMS ve MMS) açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Şahsım adına açılan bu kaydın info@momentbestepe.com.tr adresine atacağım elektronik posta ile kaldırılacağını kabul ve taahhüt ederim.